Kysely diabeetikoille Siunsoten/hyvinvointialueen hoidon tilanteesta

Pohjois-Karjalan diabetesyhdistykset ja Suomen Diabetesliitto selvittävät diabeteksen hoidon toteutumista Siun soten alueella, nimenomaan diabeetikoiden näkökulmasta. Tämä sähköinen seurantakysely lähetetään kaikille Pohjois-Karjalan diabetesyhdistysten jäsenille, joiden sähköpostiosoite on kirjattu jäsenrekisteriin. Edellisen kerran kysyimme asiasta kesällä 2021 ja nyt tavoitteenamme on selvittää, mikä on tämän hetkinen tilanne.

Vuoden 2021 kyselyn vastausten pohjalta diabetesyhdistykset kävivät keskustelua Siun soten hallinnon ja työntekijöiden kanssa sekä toivat diabeetikoiden tilannetta julki paikallisissa tiedotusvälineissä. Sen seurauksena tehtiin jonkin verran muutoksia hoidon organisointiin ja käytännön toteutukseen. Nyt seuraamme, miten nämä muutokset ovat toteutuneet ja näkyvät diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä arjessa.

Sähköpostitse lähetetyn kyselylinkin lisäksi Siun soten alueella toimivat paikalliset diabetesyhdistykset jakavat linkkiä kyselyyn omilla verkko- ja Facebook-sivuillaan. Lisäksi tämän viestin vastaanottajana voit halutessasi välittää kyselylinkin eteenpäin diabeetikoille, joiden hoitopaikka on Siun soten alueella.

Vastaaminen tapahtuu nimettömänä alla olevan linkin kautta ja se vie aikaa noin 5-10 minuuttia. Toivomme vastauksia 31.5.2023 mennessä. Mitä runsaammin saamme vastauksia, sen kattavamman kuvan saamme diabeteksen hoidon tilasta alueella.

https://link.webropolsurveys.com/S/BCEBDC961B359BA0

Ystävällisin terveisin

Pohjois-Karjalan diabetesyhdistykset