Yhdistyksen esittely

Joensuun Seudun Diabetes ry on perustettu 18.10.1959. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Joensuun kaupunki sekä Kontiolahden, Liperin ja Ilomantsin kunnat. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 900. Yhdistys toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Tuemme diabeetikoita ja heidän läheisiään omahoidon onnistumisessa, autamme jäsenistöä vertaistuen löytämisessä, valvomme diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja ja toimimme diabeetikoiden vaikutuskanavana diabeteksen hoidon kehittämisasioissa.


Edunvalvonta

  • Yhdistyksemme seuraa kuntakohtaisesti ja maakunnallisesti diabeetikkojen omahoidon tilaa ja teemme hoidon kehittämiseksi aloitteita Diabetesliitolle ja alueellisesti kunnille ja erikoissairaanhoitopiirille ja yhteistyöjärjestöille.
  • Kansalaisjärjestönä yhdistys toimii jäsenistön yhdyssiteenä ja diabeetikkojen vaikuttamiskanavana diabeteksen hoidon kehittämiseen liittyvissä asioissa.


Tiedotustoiminta

  • Tiedotamme tapahtumistamme aktiivisesti Facebookissa ja nettisivuilla.
  • Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan sekä Karjalaisen ja Karjalan Heilin järjestöpalstalla.


Yhdistyksen toimiston palvelut


Voit ottaa yhteyttä yhdistyksen puhelimeen: 045 235 1600 ja sopia tapaamisajan toimistolle.

Toimistolla myydään mm. Suomen Diabetesliitto ry:n tuottamaa diabetesmateriaalia, diabetesrannekkeita ja –riipuksia, kirjallisuutta, verensokerimittareita, kiristämättömiä sukkia, hopeasukkia, juhlajulkaisua sekä muuta diabetesmateriaalia.

Maksuvälineenä käy vain käteinen.

Teemaillat ja luennot

Yhdistys järjestää eriaiheisia teemailtoja. Yhdistyksen hallitus vastaa teemailtojen suunnittelusta ja järjestämisestä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokoonnumme keskustelemaan tai kuuntelemaan asiantuntijaluentoa ajankohtaisesta aiheesta. Yleensä aiheet linkittyvät teemaan ja tarkoituksena on vuoden aikana järjestää tapahtumia tasavertaisesti kaikenikäisille ja kaikentyyppisille diabeetikoille. Maailman diabetespäivänä järjestämme tilaisuuksia.


Virkistys- ja yhdessäolotoiminta

Merkittävä osa yhdistyksen toimintaa on virkistys-, yhdessäolo- ja vertaistukitoiminnan järjestäminen.
Yhdistys järjestää mm. teatteriretkiä lähialueen teattereihin ja syyskuussa perinteisen puolukkaretken.
Vilkas kerhotoiminta esittäytyy Kerhot ja muu toiminta -kohdassa.


Messut ja tapahtumat

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan messu- ym. tapahtumiin.


Hallinto

Hallitukseen kuuluu kerrallaan joka toinen vuosi erovuorossa olevat 10 varsinaista ja 3 varajäsentä. Varajäsenet ovat erovuorossa joka vuosi.

  • Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin, kesä- heinäkuussa ei kokouksia.
  • Hallituksen kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kerhojen, alaosastojen ja jaostojen edustajat sekä yhdistyksen toimialueella asuvat liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenet.
  • Hallituksen kokoukseen voidaan kutsua myös asiantuntijoita, mikäli edunvalvonta tai suhdetoiminta sitä edellyttää.
  • Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille.