Yhdistyksen esittely

Joensuun Seudun Diabetes ry on perustettu 18.10.1959. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Joensuun kaupunki sekä Kontiolahden, Liperin ja Ilomantsin kunnat. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 750. Yhdistys toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Tuemme diabeetikoita ja heidän läheisiään omahoidon onnistumisessa, autamme jäsenistöä vertaistuen löytämisessä, valvomme diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja ja toimimme diabeetikoiden vaikutuskanavana diabeteksen hoidon kehittämisasioissa.


Edunvalvonta

  • Yhdistyksemme seuraa kuntakohtaisesti ja maakunnallisesti diabeetikkojen omahoidon tilaa ja teemme hoidon kehittämiseksi aloitteita Diabetesliitolle ja alueellisesti kunnille ja erikoissairaanhoitopiirille ja yhteistyöjärjestöille.
  • Kansalaisjärjestönä yhdistys toimii jäsenistön yhdyssiteenä ja diabeetikkojen vaikuttamiskanavana diabeteksen hoidon kehittämiseen liittyvissä asioissa.


Tiedotustoiminta

Diabetesosaamiskeskuksen asiakasmaksuihin muutoksia!

Terveysasemien diabetesosaamiskeskuksessa asioivien asiakasmaksut muutetaan vastaamaan terveyskeskusmaksuja 1.7.2022 alkaen. Jatkossa terveysasemien diabetesosaamiskeskuksen lääkärin vastaanotto maksaa 20,90 euroa ja hoitajan vastaanotto on asiakkaalle maksuton.

Heinäkuun alusta alkaen asiakas ei tarvitse terveysasemien diabetesosaamiskeskukseen erillistä lähetettä. Muutos ei vaadi asiakkailta yhteydenottoa tai muita toimenpiteitä.

Diabetesosaamiskeskuksen käynnistämisvaiheessa asiakasmaksuksi määriteltiin erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu, 41,80 euroa. Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu koskee edelleen keskussairaalan diabetespolikinikalla asiointia. Keskussairaalan palveluihin tarvitaan edelleen lähete lääkäriltä.


Yhteys diabeteshoitajaan osaamiskeskuksen puhelinneuvonnan kautta!

Puhelinneuvonta auki arkipäivisin klo 8 - 10 välisenä aikana. Puhelinneuvontaan voi jättää myös takaisinsoittopyynnön. Oman alueen diabeteshoitaja soittaa takaisin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään saman työpäivän aikana. Diabetesosaamiskeskuksen palvelunumerot löytyvät Diabeteksen hoito - siunsote.fi -sivulta

- Niinivaara 013 3302854

- Pyhäselkä 013 3302856

- Rantakylä 013 3302861

- Siilainen 013 3302858

- Ilomantsi 013 3302851

- Kiihtelysvaara ja Tuupovaara 013 3302852

- Kontiolahti 013 3302864

- Liperi 013 3302863

- Eno 013 3302850

  • Tiedotamme tapahtumistamme aktiivisesti Facebookissa ja nettisivuilla.
  • Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan sekä Karjalaisen ja Karjalan Heilin järjestöpalstalla.


Yhdistyksen toimiston palvelut


Voit ottaa yhteyttä yhdistyksen puhelimeen: 045 235 1600 ja sopia tapaamisajan toimistolle.

Toimistolla myydään mm. diabetesrannekkeita ja –riipuksia, kirjallisuutta, kiristämättömiä sukkia, hopeasukkia, addresseja sekä muuta diabetesmateriaalia.

Maksuvälineenä käy vain käteinen.

Teemaillat ja luennot

Yhdistys järjestää eriaiheisia teemailtoja. Yhdistyksen hallitus vastaa teemailtojen suunnittelusta ja järjestämisestä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokoonnumme keskustelemaan tai kuuntelemaan asiantuntijaluentoa ajankohtaisesta aiheesta. Yleensä aiheet linkittyvät teemaan ja tarkoituksena on vuoden aikana järjestää tapahtumia tasavertaisesti kaikenikäisille ja kaikentyyppisille diabeetikoille. Maailman diabetespäivänä järjestämme tilaisuuksia.


Virkistys- ja yhdessäolotoiminta

Merkittävä osa yhdistyksen toimintaa on virkistys-, yhdessäolo- ja vertaistukitoiminnan järjestäminen.
Yhdistys järjestää mm. teatteriretkiä lähialueen teattereihin ja syksyisin kylpylämatka.
Kerhotoiminta esittäytyy Kerhot ja muu toiminta -kohdassa.


Messut ja tapahtumat

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan messu- ym. tapahtumiin.


Hallinto

Hallitukseen kuuluu kerrallaan joka toinen vuosi erovuorossa olevat 6 - 8 varsinaista ja 1 varajäsen. Varajäsenet ovat erovuorossa joka vuosi.

  • Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin, kesä- heinäkuussa ei kokouksia.
  • Hallituksen kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kerhojen, alaosastojen ja jaostojen edustajat sekä yhdistyksen toimialueella asuvat liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenet.
  • Hallituksen kokoukseen voidaan kutsua myös asiantuntijoita, mikäli edunvalvonta tai suhdetoiminta sitä edellyttää.